fbpx
 

25 Mar Mesajul elevilor din Transylvania College: dificultăți și soluții când școala se mută în online

 

Dragi elevi din Transylvania College,

Membrii Student Lighthouse Team au pentru voi următorul mesaj:

Sperăm că sunteți sănătoși și că orele făcute online merg bine. Dacă aveți nevoie de ajutor, anunțați orice membru al echipei Student Lighthouse și vă vom ajuta. 

Lecțiile online sunt diferite și sunt dificile pentru toată lumea. Am încercat să identificăm unele dificultăți care pot să apară, dar și soluții. Vă prezentăm mai jos câteva dintre ele:

LECȚIILE ONLINE POT DEVENI FOARTE ZGOMOTOASE:

 1. Anunțați-vă profesorii dacă întâmpinați această problemă. Dacă aveți colegi care vorbesc unii peste alții, puteți să îi puneți pe “mut”. Aceeași acțiune o poate face și profesorul.
 2. Propuneți o activitate nouă. Dacă observați că aveți de făcut o activitate care nu funcționează pentru voi, găsiți o alternativă: de exemplu, dacă lucrul în grup la un exercițiu devine prea gălăgios, profesorul ar putea să le dea elevilor cinci minute să rezolve fiecare un exercițiu, în timp ce sunteți toți puși pe modul “mut”, iar apoi puteți reveni pentru a discuta rezolvarea și pentru a pune întrebări. Sau un elev poate vorbi doar când profesorul îl numește. Trebuie să încercați și să vedeți ce metodă funcționează pentru voi și pentru clasa voastră. 

 

NU VĂD CE SCRIE PROFESORUL PE TABLĂ: 

 1. Anunțați-vă profesorul că nu vedeți bine, iar el/ea, la rândul său, ar putea muta laptopul mai aproape de tablă sau ar putea găsi o altă soluție. 
 2. Propuneți profesorului să scrie pe iPad și să dea share screen prin intermediul Google Meet. 

 

INTERNETUL NU ARE O VITEZĂ BUNĂ:

 1. Dați un restart calculatorului sau iPad-ului de pe care lucrați.
 2. Dați un restart router-ului.
 3. Contactați-vă providerul de internet (cum ar fi Digi, Vodafone sau alte firme)

Dacă aveți o altă problemă, care nu se regăsește printre cele enumerate mai sus, vă rugăm să completați acest formular și vom încerca să vă ajutăm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe76N7kfTNZJVM7KdLM7sW4Gk_y7v6U5UHrLf5tlEEYzQygfg/viewform

Profesorii fac tot ce pot în situația dată, dar și elevii trebuie să le sară în ajutor. Vă rugăm să vă asigurați că respectați câteva reguli de bază:

 1. NU ÎNTÂRZIAȚI. Profesorii trebuie să facă prezența și să-și continue ora, nu să explice ceva de 10.000 de ori, pentru toți cei care întârzie.
 2. COMUNICAȚI. Spuneți profesorilor ce îngrijorări aveți și dați feedback în mod constant.
 3. PUNEȚI MICROFONUL PE MODUL “MUT” DACĂ ESTE ZGOMOT ÎN JURUL VOSTRU. Încercați să contribuiți la un mediu de învățare cât mai liniștit.
 4. FIȚI RESPECTUOȘI. Nu scoateți oameni din video call și nu îi puneți pe modul “mut” dacă nu e necesar. De asemenea, îmbrăcați-vă potrivit pentru aceste ore online.
 5. AMINTIȚI-VĂ CĂ NU E VACANȚĂ, IAR ȘCOALA CONTINUĂ. Predați-vă proiectele la timp, faceți-vă temele și țineți pasul cu ce se predă. Altfel, tot voi veți fi copleșiți când se vor aduna prea multe.   

 

Asta-i tot! Știm că tot ce se întâmplă acum e doar temporar și abia așteptăm să ne revedem cu toții la școală. Vă mulțumim!

 

Cu bine,

Echipa Student Lighthouse, Transylvania College.

——-

 

Dear Students,

The Student Lighthouse Team has a message to share with you:

We hope that your online lessons are going well, and you are healthy. If you need any help, let any member of the Lighthouse Team know, and we will help you. 

Online lessons are different and difficult for everybody. We tried to identify some of the problems we have encountered and common, easy solutions to them. Here is a list:

ONLINE LESSONS GET VERY LOUD:

 1. Let your teacher know. If some of your classmates speak over other people, you can mute them. Your teacher can do that as well.
 2. Propose a new activity: if you see that the current task is not working for you, find an alternative: for example, if working on the same exercise gets loud, your teacher might be able to give students time to solve an exercise for 5 minutes while you are all on mute, and then you can come back to discuss the solution and to put questions. Or, a student can talk only when a teacher calls his/her name. See what works for your class.

 

I CANNOT SEE WHAT THE TEACHER WRITES ON THE BOARD:

 1. Tell your teacher. Maybe he/she is able to get the laptop closer to the board, or has another idea.
 2. Propose them to write on the iPad, and share their screen through Google Meet.

 

THE INTERNET IS SLOW:

 1. Restart your device (iPad/laptop/computer)
 2. Restart your router
 3. Contact your Internet Service Provider (like Digi, Vodafone…)

 

If your problem cannot be found above, please complete this Google Form to let us know: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe76N7kfTNZJVM7KdLM7sW4Gk_y7v6U5UHrLf5tlEEYzQygfg/viewform.

The teachers are doing their best to make the most of this situation, but students need to help too. Please make sure you follow some basic, obvious guidelines:

 1. BE ON TIME. It is necessary for the teacher to keep the attendance as usual, and to not explain the task 10000 times;
 2. COMMUNICATE. Let your teacher know your concerns and constantly give feedback;
 3. MUTE YOUR MICROPHONE IF THERE IS NOISE AROUND YOU. Try to keep a quiet learning environment for everyone;
 4. BE RESPECTFUL. Do not remove people from the call, or mute them if that is not needed. Dress appropriately;
 5. REMEMBER IT IS SCHOOL TIME. Hand in your assignments on time, do your homework, and stay on top of the schoolwork. Otherwise, it will still be you who gets overwhelmed when tasks pile up.

 

That’s it. We know that this is only temporary, and we cannot wait to see you all back in school. Thank you!

 

Kind Regards,

The Lighthouse Team 

Lavinia Balulescu

Lavinia Bălulescu

Journalist, Content Creator

Lavinia Balulescu
Lavinia Bălulescu
lavinia.balulescu@transylvania-college.ro

Journalist, Content Creator

No Comments

Post A Comment